Tevas – Total teknisk entreprenør

Tevas er en total teknisk entreprenør for det profesjonelle markedet og tar ansvaret for alle tekniske installasjoner inklusiv rådgivning og prosjektering. Tevas utfører jobber i det profesjonelle byggmarkedet.

Tevas tar det teknisk og økonomisk ansvaret for alle grensesnitt mellom de tekniske fagene rør, ventilasjon og elektro.

Om oss

Tevas er en del av Allier Gruppen, som er en av de største totalentreprenørene innenfor de tekniske byggfagene på Vestlandet.

Vårt samfunnsansvar

Tevas sin verdiskapning skal ikke gå på bekostning av de ansattes.
Lønnsomheten skal oppnås på en bærekraftig måte og vi skal ha fokus på å fronte energi og miljøvennlige byggerier.

Viktige områder som Tevas har fokus på i sin virksomhet er:

 • Arbeidsmiljø

  – for egne ansatte samt ansatte i samarbeidende virksomheter

 • Antikorrupsjon

  vi skal ikke «kjøpe» avtaler, men konkurrere på like premisser,
  vi skal ikke inngå avtaler som fronter svart arbeid og vi skal ikke selv inngå innkjøpsavtaler uten forespørsel om pris.

 • Bærekraftig innkjøp

  Bærekraftig innkjøp – materialer i tekniske utstyr skal ta hensyn til miljø, ved prosjektering, og installasjon av teknisk utstyr skal løsninger som fronter energi og miljø foretrekkes. 

 • Menneskerettigheter

  Menneskerettigheter – kjøp av utstyr skal gjørs fra virksomheter som ikke utnytter menneskelige ressurser på en negativ måte.