Aasegården SiB trening

Oppstart prosjektering: høst 2015
Ferdigstillelse: august 2016

Størrelse: 2200 m² BRA

Byggherre: Aasegården AS
Leietaker: Studentsamskipnaden i Bergen
Total Entreprenør bygg: Stoltz AS

SIB City

Hele nordre del av 1. etg. er rehabilitert og ombygget fra industrilokaler til nytt treningssenter for Studentsamskipnaden i Bergen. Arealene har fått nye garderober, spinning-, aerobic- og vektsal. Høy internlast gir store luftmengder som påvirker plassering og størrelse på ventilasjonsaggregat og kanaler. Etasjen er blitt full sprinklet. I tillegg skal også varme, sanitær, belysning føres frem til de nye arealene. Prosjekter ble gjennomført som et LEAN prosjekt, og oppstart bygging tekniske fagene startet mars 2016.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren varme
  • Sprinkleranlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE