Aasegården

Oppstart prosjektering: 2004
Ferdigstillelse: 2011

Størrelse: ca 23.000 m²

Byggherre: Aasegården AS
Leietaker:
Total Entreprenør: Constructa Entrepenør AS

Aasegården – Trinnvis ombygging av hele bygget og nybygging av 2 nye etasjer og etablering av garasje under bygget.

Gjennomføringen av prosjektet blitt gjort med hele bygget i drift. Den største utfordringen ble
å opprettholde drift på de eksisterende tekniske anlegg samtidig som nye tekniske anlegg ble installert med minst mulig nede tid.

Bygget har en spesiell struktur med lave etasjehøyder. For fremføring av ventilasjonskanaler ble det valgt en løsning der kanaler for tilluft/avtrekk er plassert utenpå fasade og integrert i fasade oppbyggingen.

Det er i stor grad benyttet desentraliserte luftbehandlingsanlegg med isvanns anlegg tilkoblet kjølemaskin på tak. Totalt er det installert 29 stk nye luftbehandlingsanlegg med en samlet luftmengde på ca. 275 m3/m

Teknisk sentral er fullstendig utskiftet samt alle varme og sanitærrør i hele bygget er utskiftet.
I forbindelse med etablering av nye tekniske rom og bæring av de nye etasjene ble hele sølvvare fabrikken i 1 etg. flyttet ut og reetablert med alle sine spesielle tekniske anlegg.
En prosess som ble gjennomført på bare 12 uker.

Foruten å tilfredsstille lover og regler har også bygget tekniske installasjoner i tråd med de ulike leittakerne sin krav og spesifikasjoner.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Sprinkleranlegg
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV