AGR Mongstad

Oppstart prosjektering: Mai 2005
Ferdigstillelse: Des 2006

Størrelse: ca 2.800 m²

Byggherre: AGR
Leietaker: AGR
Total Entreprenør: Backer Entreprenør AS

I sitt bygg er det installert 4 stk ventilasjonsanlegg. Dieselfyrt varmeanlegg, med varme distribuert via «ventilasjonsanlegg». Varmekapasitet er 380 kW. Det er etablert en utvending spyleplass med vannbåren varme. Bygget er ellers utstyr med oljeutskiller og elektroinstallasjonen er i EX utførelse.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • Prosjektering RIV og RIE