Bergen Kirurgiske Sykehus (Nesttunveien 90)

Oppstart prosjektering: Aug 2004
Ferdigstillelse: Des 2004

Størrelse: ca 800 m²

Byggherre: Teigland Eiendomsselskap AS
Leietaker: Bergen Kirurgiske Sykehus
Total Entreprenør: Moelven Nordiea

Nye lokaler for Bergen Kirurgiske Sykehus

I byggets 3 etasje er det innredet et komplett legesenter med 3 stk. operasjonsstuer.

Ved Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) skal det utføres ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi,
plastisk kirurgi og øyekirurgi.

Det er levert nytt ventilasjonsanlegg med sentral kjøling. Det er også levert lokal kjøling i tekniske sentraler.

Det er stilt meget strenge krav til utforming og kvalitet til alle VVS installasjonene.
Tevas har i sin entreprise også med levering av et komplett anlegg for medisinske gasser, dette ble levert som underentreprise av Gass Service AS.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Sprinkleranlegg
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Prosjektering RIV