Bergens Sjøfartsmuseum

Oppstart prosjektering: sommer 2015
Ferdigstillelse: desember 2015

Størrelse: 2.020 m²

Byggherre: Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum

Museumsarealet skal varmes opp med luft fra en luft-vann varmepumpe

Tevas har vært prosjekterings- og prosjektleder for utbygging av nytt oppvarminssystem. Det installeres ny varmepumper som henter varme fra uteluft og leverer varme til varmebatteri i nytt omluftsventilasjonsaggregater. Det monteres kanaler som distribuerer varme rundt i lokalet. For å sikrer gode klimatiske forhold for utstilling monters avfukningsanlegg. Anleggene styres av nytt SD-anlegg.

.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Varmeanlegg, luftbåren
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Avfukningsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV (og RIE)