Biomega

Oppstart prosjektering: vår 2011
Ferdigstillelse: vinter 2012

Størrelse: 2.500 m² BRA

Byggherre: Biomega
Leietaker: Biomega
Total Entreprenør: Lars Jønsson AS

Tevas har levert ventilasjon, varme og kjøling til Biomega

Biomega er en produksjonsbedrift

Biomega AS ønsket å bygge Norges største fabrikk for foredling av restråstoff fra laks, på Skaganeset i Sund kommune på Sotra.

Tevas har levert ventilasjon, varme og kjøling til bygget for å oppnå et godt arbeidsklima for de ansatte. Biomega har selv ansvar for produksjonsutstyret/produksjonsprosessen som er adskilt fra administrasjonsdel som Tevas har levert anlegg til. Kjøling til råvarelager har vert en del av leveransen.

 

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Varmeanlegg
  • Kuldeanlegg komfort og prosess
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Prosjektering RIV-ventilasjon