CCB for FMC Technologies

Oppstart prosjektering: 2012
Ferdigstillelse:2013

Størrelse: ca 1500 m²

Byggherre: CCB
Leietaker: FMC Technologies Surface Wellhead
Total Entreprenør: Lars Jønsson

Lager hall og reperajsonverksted for subsea installasjoner med adm. fløy.
Anlegget har luft til vann VP for oppvarming

 

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Varmeanlegg vannboren varme og VP
  • Kuldeanlegg for komfortkjøling
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sanitæranlegg
  • Trykkluftsanlegg
  • Prosjektering RIV