CCB – KO 23 LA 27-30

Oppstart prosjektering: 2012
Ferdigstillelse: 2013

Størrelse: ca 6000 m²

Byggherre: CCB
Leietaker: Statoil
Total Entreprenør: Delte entrepriser.

 CCB – KO 23 LA 27-30

Oppvarming av lager haller er løst med varmepumpe luft til luft.
Installert effekt 160 kW.

Det er installert 2 stk luftbehandlingsanlegg henholdsvis for adm. del med klimakjøling
og luftbehandling av oppvarmet hall (over 15 gr.). Total ca. 22 000 m3/h.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Varmeanlegg haller
  • Kuldeanlegg comfort kjøling
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Prosjektering RIV