Dr. Martens

Oppstart prosjektering: våren 2014
Ferdigstillelse: høsten 2014

Størrelse: 16 pasientbad og 2 garderober med dusjerom m² BRA

Byggherre: Helse Bergen
Leietaker: Dr. Martens rusklinikk er tilknyttet Sandviken Sykehus

 

Tevas er totalentreprenør og ansvarleg for alle fag i kontrakt med byggherre.

Største delen av prosjekter er knyttet til tekniske arbeider, og de bygningsmessige arbeidene som skal gjøres er på grunn av de tekniske arbeidet. Tevas har derfor med seg de bygningsmessige arbeidene i sin entreprise, og har en prosjektleder på byggeplass under riving og bygging av nye bad for pasientrommene for å følge opp både de bygningsmessig og tekniske arbeidene.

Det knyttes spesielle sikringstiltak til arbeidet og utformingen, og detaljprosjektering er utført for å ivareta dette. Hvert pasientrom får eget bad, og i tillegg lages det to garderober for ansatte med dusje.

I tillegg er det bygget egen røykebod utenfor bygget.

Tevas leveranse består av:

 • Total entreprenør med
 • HMS-ansvar
 • Bygningsmessige fag inkl. riving
 • Brakkerigg
 • Avfallsplan
 • Sanitæranlegg
 • Innregulering eksisterende luftbehandlingsanlegg
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • Kjøleanlegg til luftkjøling i tre stk ventilasjonsanlegg
 • Prosjektering RIV og RIE