Expro Matre Instrument AS

Oppstart prosjektering: 2008
Ferdigstillelse: 2010

Størrelse: 3000 m² BRA

Byggherre: Zurhaar & Rubb AS
Leietaker: Expro Matre Instruments
Teknisk Totalentreprenør: TEVAS, egen kontrakt med byggherre.
Total Entreprenør: Engelsen Totalentreprise as

Industribygg med produksjonslokaler i plan 1 og kontorer i plan 2. Produksjonslinje med spesielle behov for prosesskjøling og spesialavtrekk. Tilpasninger mellom komfortanlegg
og prosessanlegg som har vert utfordrende. Testbrønner med eget pumpesystem, som
også fungerer som en del av slokkeanlegget for brannvesenet. 2500 m med varmekollektor
er lagt ut i sjø. Sirkulasjonsvannet i kollektor blir både brukt mot varmepumpe og mot kjøleanlegg(frikjøling).

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk Totalentreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Kuldeanlegg til prosess og komfort.
  • Trykkluftanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE