Fana Medisinske senter

Oppstart prosjektering: sep. 2011

Ferdigstillelse: juli 2012

Størrelse: ca 630 m² sykehus

Byggherre: Fana Medisinske senter
Leietaker: Fana Medisinske senter

Å bygge sykehus er alltid en utfordring som de fleste ikke gjør hver dag. Her skal livsviktige funksjoner på plass, som medisinske gasser og riktig ventilering av operasjonsrom

Fana Medisinske Senter

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Medisinske gasser
  • Prosjektering RIV