Fantoft TRE

Oppstart prosjektering: vår 2016
Ferdigstillelse: våren 2017

Størrelse: 2.021 m² BRA

Byggherre: Studentsamskipnaden i Bergen (SIB)
Total Entreprenør bygg: Lars Jønsson AS
Arkitekt: B+B Arkitekter AS

Nye studentboliger for SIB

SIB bygger 325 nye hybel enheter i Massivtre og Passivhusstandard. Prosjekter består av to bygg (A og B), hver på 6 etg., som er bygget sammen med gangbru. Det blir felles takterrasse i bygg A og i 1. etg i bygg B blir det barnehage for 60-80 barn.

Bygget er det første massivtre bygget i Bergen. Det benyttes massivtreelementer og utsparinger til bl.a ventilasjonskanaler utføres i elementene før montasjen på byggeplass. Dette fører til at prosjektering må være utført i god tid slik at eventuelle konflikter med andre fag er avklart før veggelementene settes i produksjon. Bruk av massivtreelementer gir kortere byggetid, og for å redusere montasjetiden på kanaler/ventilasjon vil vi sette sammen like kanalstrekk utenfor bygget før inntransport og montasje.

Massivtreelementer gir en helt spesiell byggeplass som er tørrere og med en helt annen atmosfære enn tradisjonelt stål/betongbygg. Vi ser derfor fram til å bygge i et nytt og spennende miljø.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Ventilasjon
  • Tekniske prosjekterings-/ prosjektledelse
  • Prosjektering RIV