Fjøsangerveien 68

Oppstart prosjektering: jan 2003
Ferdigstillelse: Des 2004

Størrelse: ca 11.000 m² + parkeringskjeller (2.000 m²)

Byggherre: Rasmussen Eiendom AS
Leietaker: NCC , Ford Kværneland, Bluegarden, Bro & Tunnelselskapet
Total Entreprenør: NCC

Fjøsangerveien 68 – Det er totalt 2 ventilasjonsanlegg med sentralkjøling i bygget med en luftmengde på ca 100.000 m3/h. Bygget er oppvarmet med vannbåren varme og er pr. d.d. tilkoblet fjernvarme anlegget i Bergen, bygget er i tillegg utstyrt med oljekjel. De tekniske anleggene styres og overvåkes av SD anlegg. Bygget er utstyrt med undersentraler med minusmålere for alle.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE