Tiltak for bedre inneklima på Fridalen skole

Oppstart prosjektering:
Ferdigstillelse: 2008

Størrelse: ca.10000m² BRA

Byggherre: Bergen kommune
Leietaker: Fridalen skole
Hovedentreprenør: Tevas

Nye luftbehandlingsanlegg med følgearbeider på Fridalen skole

Dette prosjektet ble gjennomført med barneskolen i drift. Dette satte store krav til HMS og strenge tiltak til støy og støvbegrensning. Det ble etablert nye tekniske rom og føringsveier for nye luftbehandlingsanlegg.

Prosjektet ble gjennomført i faser der alle arbeider ble gjennomført fra A til Å innen for hver fase. Varmeanlegget ble oppgradert med nye radioventiler og aktivatorer og installert romregulering for varmestyring.

Elevtoaletter og skolekjøkken ble oppgardert.

 

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg tilpasninger og oppgradering
  • Ombygging av varmeanlegg, vannbårenvarme for nye luftbehanslingsanlegg
  • Nye Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg som følge av ny installsjon
  • Svakstrømsanlegg som følge av ny installsjon
  • Integrering luftbehandling i SD anlegg