Handelens og Sjøfartens hus AS (HSH)

Oppstart prosjektering: høst 2015
Ferdigstillelse: vinter 2016

Størrelse: 10.000 m² inkl parkering (1. etasje er butikk & resturant, 2.-6. etasje kontorer)

Byggherre: Handelens og Sjøfartens hus AS
Leietaker: Diverse leietakere

Tevas er prosjekterings- og prosjektleder for HSH sitt nye varmeanlegg

Tevas har ansvar for fornying og utskifting av eksisterende varmeanlegg. Det omfatter fremføring av nye varmerør samt nye radiatorer. I tillegg til all prosjektering og bygningstekniske følgearbeider.

Kontrakten omfatter også en fornying og utviding av SD-anlegg, og nødvendig rehabilitering av spillvann og takvann.

Bygget er i bruk under utskiftingen, og suksessfaktor vil føre leietakerinfo.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Sprinkleranlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV (og RIE)