Haukeland Universitetsykehus – Luftsmitteisolat

Oppstart prosjektering: høst 2004
Ferdigstillelse: vinter 2005

Størrelse: ca 105 m² (1 isolat i 5.etg Lungeavd. og 2 isolat i 7. etg Med.post)

Byggherre: Helse Bergen
Total Entreprenør: Tevas

Luftsmitteisolat basert på KLEAN teknologi til Haukeland Universitetsykehus

Luftsmitteisolatene levert til HUS er basert på KLEAN teknologi.

KLEAN isolatene er de eneste som klarer et konstant undertrykk grunnet den patenterte luftstyringen. Selv ved avbrudd i avtrekksaggregatet unngår man overtrykk i isolatet,
noe som er av stor betydning ved håndtering av høypatogene mikrober.

Aggregatene har dessuten integrert UVC – bestråling slik at det hindres mikrobiell vekst
i filtermediene.

Avtrekksaggregatet er det eneste på markedet som har et poleringstrinn i form av en
UVC – kanon, hvilket betyr at alle mikrober inklusive virus vil bli destruert før avkast. Viruspartikler fra 0,02 mikrometer og større vil som kjent kunne penetrere alle type filter.

KLEAN isolatene har tak-monterte UVC – armaturer som effektivt dekontaminerer alle flater som vegger gulv og tak. Dekontamineringen er dessuten miljøvennlig og den utvikler ikke resistens hos mikrobene.

I de tilfeller hvor pasienter med høypatogene agens skal isoleres er dette erfaringsmessige
den beste løsning. Man oppnår et svært godt undertrykk, ingen mikrobiell vekst i filter/ventiler og en meget god dekontaminering av rommene. Dette er av stor betydning da vi klart ser en økning av pasienter med til dels høypatogene og resistente mikrober.

Tevas leveranse består av:

 • Teknisk entreprise
 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg, vannbåren
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Dekontaminering med UVC
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • SD anlegg
 • Prosjektering RIV og RIE
 • Bygningstekniske entreprise