Kokstadflaten 35

Oppstart prosjektering: høst 2013
Ferdigstillelse: vinter 2016
Størrelse: 19.300 m² BRA
Byggherre: Kokstad Eiendom
Leietaker: Odfjell Drilling

Nybygg i Kokstad Næringspark

Tevas har vært med å utvikle prosjektet med nye innovative løsninger som vil effektivisere byggeriet. Til bygging vil man benytte prefabrikkerte elementer i mye større grad enn hva som har vært vanlig tidligere. Tevas har utviklet en løsning som også vil korte ned byggetiden for de tekniske fagene uten å gå på bekostning av kvalitet, inneklima og energioptimalisering.

For de tekniske anlegg er det vektlagt stor grad av fleksibilitet

Bygget består av et front bygg, et mellombygg og seks fløyer. De ulike etasjene i fløyene vil være tilnærmet like samt deler av frontbygget. Prepart er benyttet i alle fløyene. Bygget er ellers utstyrt med kantinefasiliteter, kaffestasjoner, møterom, auditorier, serverrom, tekniskrom og parkeringsgarasje foruten cellekontor og kontorlandskap.

Bygget har fått støtte fra Enova og skal bygges som Passivhus. Bygget har også mange miljøkvaliteter, da kravene i BREEAM-NOR veilederen ble benyttet som underlag for valg av løsninger.

Tevas har montert 750 stk Prepart moduler på prosjektet.

Tevas leveranse består av:

 • Teknisk entreprise
 • Sanitæranlegg med VA
 • Varmeanlegg, vannbåren
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg for luftbehandling
 • Kuldeanlegg for data/spesialrom redundant
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • Sentralstøvsugeranlegg
 • SD anlegg
 • Prosjektering RIV og RIE