Helse Førde – Luftsmitteisolat

Oppstart prosjektering: sep. 2007
Ferdigstillelse: des. 2007

Størrelse: ca 40 m² (et isolat med 2 senger)

Byggherre: Helse Førde
Totalentreprenør: Tevas

 Nytt luftsmitteisolat

Tevas har utført oppdraget med å etablere nytt luftsmitteisolat på Førde Sentralsykehus. Kontrakten er vunnet i konkurranse med internasjonale YIT.

Kontrakten ble utført som en totalentreprise inkl. prosjektering. En av utfordringene i prosjektet var at arbeidet ble utført mens avdelingen var i full drift.

Prosjektet var meget teknisk avansert mht kontroll av luftstrøminger og luftlekkasjer.
Et luftsmitteisolat innebærer at mulig smittet luft i pasientrom ikke skal kunne spres til omliggende arealer. Luftsmitteisolater brukes i dag ofte til isolasjon av pasienter med tuberkulose, men er forberedt for å takle også ytterligere smittefarlige forhold.

Tevas leveranse består av:

 • Teknisk entreprise
 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg, vannbåren
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Dekontaminering med UVC
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • SD anlegg
 • Prosjektering RIV og RIE
 • Bygningstekniske entreprise