Luranetunet Omsorgssenter

Oppstart prosjektering: høst 2015
Ferdigstillelse: nov. 2017

Størrelse: 8.960 m² BRA

Byggherre: Os kommune
Total Entreprenør bygg: Consto AS
Arkitekt: SE Arkitektur AS

Utvidelse/nygygg – Sykehjem

Tevas skal levere ventilasjonsanleggene til utvidelsen/nybygget til Luranetunet Omsorgssenter. Utvidelsen består av et Dagsenter, Sykehjems- og Demensavdeling og ny Hovedinngang samt en Tropehage som binder sammen ny og eksisterende bygningsmasse. Utvidelsen/nybygget skal tilfredsstille energimerket B.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Ventilasjon inkl prosjektering