Martin Linge Substation

Oppstart prosjektering: høst 2013
Ferdigstillelse: høst 2014

Størrelse: ca 1.000 m² BTA hvorav 400 m² er Servicebygg

Byggherre: Total E&P Norge
Leietaker: Total E&P Norge
Total Entreprenør: Veidekke

Martin Linge Substation er det landbasert trafoanlegget til oljeplattformen Martin Linge. Substation består av et trafobygg som vi ikke er involvert i, og er «servicebygg» for GIS, kontroll og servere. Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for å redusere klimautslippene og øke effektiviteten i produksjonen. Oljeselskapet Total skal sammen med Siemens sende høyvolts vekselstrøm(AC) gjennom en en 161 km lang sjøkabel ut til plattformen. Dette blir verdens lengste kabel i sitt slag, med en effekt på 55 MW.

Vårt tilbud var opprinnelig et TEK-10 bygg, men i forbindelse med prosjektering og bygging har bygget delvis endret seg til å tilfredsstille diverse oljestandarder. Det vil si at det er gjort mye arbeid på dokumentasjon av prosjektering og valgt av løsninger samt dokumentasjon av utsyr.

Martin Linge Substation blir del av «plattforminstallasjon», og må overholde offshore standard både i leveranse og utførelse.

 

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Slukkegassystem
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • Brannalarmanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE