Midtunhaugen Næringspark

Oppstart prosjektering: vår 2016
Ferdigstillelse: 1. des 2017

Størrelse: 7.187 m² BRA

Byggherre: Midtun Næringspark AS
Leietaker: Allier inkl Teknikon, Anders O. Grevstad, bad.no, AOG.BYGG og Tevas
Total Entreprenør bygg: LAB AS
Arkitekt: OG Arkitekter AS

Nytt kontorbygg for Alliergruppen

Tevas har vært med å utvikle prosjektet til Passivhus standard bygg sammen med LAB. Bygget er et kombinert lager og kontorbygg med parkeringsgarasje. I 1. etg. vil det være lager og lokaler til bad.no inkl demorom. Øverste etasjen blir kontorlokaler for de øvrige leietakerne, med møterom, cellekontor og landskap. Deler av lokalen er ledig for eksterne leietakere.

Bygningen vil få ulike tekniske løsninger som vil viser hva de ulike leietakerne kan levere innen varme, sanitær, ventilasjon og belysning etc. Det blir blant annet installert varmepumpe og solfanger for produksjon av varme og varmt tappevann. Ventilasjonsanleggene vil bli utstyrt med dobbel roterende gjenvinner og adiabatiske kjøling samt lav SFP-tall. I deler av kontorlokalet vil vi montere Prepart. Bygge får SD-anlegg som skal styre alle de tekniske anleggene.

Tevas leveranse består av:

 • Sanitæranlegg med VA
 • Varmeanlegg inkl varmepumpe
 • Solfanger
 • Sprinkleranlegg
 • Ventilasjon
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • Sentralstøvsugeranlegg
 • SD-anlegg
 • Prepart
 • Prosjektering RIV og RIE