Minde Næringspark

Oppstart prosjektering: mai 2011
Ferdigstillelse: 2012 og 2013

Størrelse: ca 9.000 m² + parkeringsgarasjer for 60 biler

Byggherre: Minde Næringspark
Leietaker:
Total Entreprenør: Lars Jønsson AS

Oppstart prosjektering: Mai 2011
Ferdigstillelse: 2012 og 2013

Minde Næringspark har besøksadresse Kanalveien 64, og består av forretningslokale
i 1. etg. og kontorer i øvrige 3 etasjene. Bygget er ført opp som to bygg.

Bygget skal oppføres og tilfredsstille energiklasse B.

ARK: b+b arkitekter as (og bildene er tatt av Arne Bjerk)

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE