Neptun Hotell

Oppstart prosjektering: 2011
Ferdigstillelse: 2013

Størrelse: totalt 66 ny hotellrom

Byggherre: Scandic Hotel Neptun/ Neptun Eiendomsinvestering AS/Bergen Hotel Gruppen AS
Leietaker: Scandic Hotel Neptun
Total Entreprenør: LAB Entreprenør AS

 Ombygget og bygget på Neptun Hotell

Tevas har sammen med LAB rehabiliter, ombygget og bygget på hotel Neptun slik at hotellet har fått ny resepsjon, frokost/matsal og nye hotellrom samt utbedret kjøkken/oppvask arealet.

Med begrensninger i hvor det var mulig å tilføre luft og varme etc gav dette utfordringer og kreative løsninger.

 

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Prosjektering RIV
  • Luftbehandlingsanlegg