Nesttunbrekka 95

Oppstart prosjektering: jan 2005
Ferdigstillelse: des 2006

Størrelse: ca 6.000 m² BRA pluss parkering

Byggherre: Backer AS
Leietaker: Multiconsult og Politiet
Total Entreprenør:

Nesttunbrekka 95 i Nesttunbrekka Næringspark

Det er levert 2 stk. ventilasjonsanlegg med sentral kjøling. Bygget er oppvarmet med vannbåren varme, og det er installert oljekjel og el- kjel i bygget. For -4 etg. er det i tillegg
levert sentralstøvsuger anlegg. De tekniske anleggene styres og overvåkes av SD anlegg.
Bygget er utstyrt med undersentraler med minusmålere for alle utleiearealene.

Bygget ble prosjektert og bygget etter gjeldende lover og regler, slik samtidig ivaretatt leietakerne sine funksjonskrav.

 

Tevas leveranse består av:

 • Teknisk entreprise
 • VA
 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg, vannbåren
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • SD anlegg
 • Prosjektering RIV og RIE