Nesttunbrekka 97

Oppstart prosjektering: høst 2013
Ferdigstillelse: vinter 2016

Størrelse: 14.500 m² inkl parkering

Byggherre: Backer AS
Leietaker: Multiconsult (6.000 m² BRA)
Total Entreprenør: Lars Jønsson AS

Tevas har vært med å utvikle prosjektet på Nesttunbrekka 97

Tevas har vært med å utvikle prosjektet, og bygger på erfaringene fra Nettunbrekka 99, og Tevas har direkte kontrakt med Byggherre.
Bygget får blant annet en innovativ løsning for varme og kjøling, da man bruker den gjennomstrømmende overvannet til oppvarming og kjøling av bygget via varmepumpe/kjølemaskin (NH3).

Bygget er delt i at A og B bygg, og under byggene er det parkeringsgarasje.
Bygget skal energimerkets med mål om energimerke A.
I tillegg skal bygget miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR med mål om å oppnå nest høyeste karakter – Excellent. Det er også innvilget støtte fra Enova til bygging av Passivhus.

 

Tevas leveranse består av:

 
 • Teknisk entreprise
 • VA
 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg, vannbåren
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • SD anlegg
 • Prosjektering RIV og RIE
 • BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell