Nesttunbrekka 99

Oppstart prosjektering: Januar 2012
Ferdigstillelse: våren 2013

Størrelse: 3.500 m² BRA

Byggherre: Backer AS
Leietaker: Multiconsult
Total Entreprenør: Lars Jønsson AS

Nesttunbrekka 99

Prosjektet er gjennomført i 2 kontrakter: En for bygg med Lars Jønsson AS, og en for alle de tekniske fagene med Tevas.

Prosjektet er meget spennende blant annet fordi:
Bygget er energimerket med karakter A. I tillegg miljøsertifiseres bygget etter BREEAM-NOR, og målet om nest høyeste klasse – Excellent. For å oppnå disse karakterene er det gjort både bygningsmessige og tekniske tiltak.

For Nesttunbrekka 99 har det blant annet resultert i meget høy teknisk standard.
Bygget får felles energisentral med neste byggetrinn, Nesttunbrekka 97.

 

Tevas leveranse består av:

 • Teknisk entreprise
 • VA
 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg, vannbåren
 • Sprinkleranlegg
 • Kuldeanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Sterkstrømsanlegg
 • Svakstrømsanlegg
 • SD anlegg
 • Prosjektering RIV og RIE
 • BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell