Os gymnas Hordaland

Oppstart prosjektering: 2009
Ferdigstillelse: Fase 1 i 2011 og Fase 2 i 2012

Størrelse:

Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
Leietaker: Os gymnas

Ombygging og utskifting av tekniske anlegg ved Os gymnas

Ombygging og utskifting av tekniske anlegg ved Os gymnas er utført som Generalentreprise
i to faser. Prosjektet var da prosjektert i forkant, og utfordringen var å få gjennomføringen av ombyggingen til å passe inn i skolens aktiviteter.

Prosjektet gikk ut på å skifte ut eksisterende ventilasjonsanlegg samt installere ny varme-
pumpe og vannbåren varme i hele bygget. Vannboren varme erstatter oppvarming via ventilasjonsluft (to kanal system) Utfordringen har vært å gjennomføre arbeidet parallelt
med at skolen er i bruk.

Tevas leveranse består av:

  • Byggeteknisk entreprise
  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg