Øvre Sædalen Barnehage

Oppstart prosjektering: vår 2007
Ferdigstillelse: april 2008

Størrelse: ca 750 m² (gir plass til 90 elever og 25 ansatte)

Byggherre: Vappus Barnehager Bergenhus AS
Leietaker: Øvre Sædalen Barnehage
Total Entreprenør: Abora Prosjekt AS

Barnehagen eies av Vappus barnehagene. Barnehagen har gode tekniske løsninger som gir et godt innemiljø. Det er installert varmepumpe type luft til vann. Denne varmepumpen tar energi fra luften for å varme opp varmtvann til gulvarme og varmt forbruksvann.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Sprinkleranlegg
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE