Sæbø Skole på Radøy

Oppstart prosjektering: jan 2008
Ferdigstillelse: mai 2009

Størrelse: ca 2.600 m² (Plass til ca 180 elever)

Byggherre: Radøy kommune
Leietaker: Sæbø skole
Total Entreprenør: Backer Entreprenør AS

Sæbø skole

Skolen blir utformet som en halvsirkel, og bygget blir på en etasje og med pulttak.
Flerbrukshallen får en innvendig fri høyde på 7 meter.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Sprinkleranlegg
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE