Samnanger barneskule

Oppstart prosjektering: vinter 2012
Ferdigstillelse: sommer 2013
Størrelse: ca 1.000 m² BRA, Skolen har plass til ca 200 elever

Byggherre: Samnanger herrad
Leietaker: Samnanger Barneskule
Total entreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS

Samnanger barneskule – Nytt Passivhus bygg

I tilbudsforespørselen ble det bedt om tilbud på en Passivhusskole i henhold til NS3037. Åsane Byggmesterforretning fikk arkitekt Odd Sørås hos Forum arkitekter til å tegne er Passivhusskole. Det vil si et kompakt bygg med begrenset ytterflate.

Kravet i NS3701 har gitt føringer for hvordan bygget er utformet, hvilke bygningsmessige- og tekniske tiltak som er gjort. Samanger barneskule har god isolasjon i vegger, gulv og tak samt god tetthet. Det er også minimalt med kuldebroer og begrenset vindusareal.

Noen av de tekniske kvalitetene som er lagt inn er behovsstyrt ventilasjon med god varmegjenvinner og lav energibruk til transport av luft rundt i bygget (vifteeffekt). I tillegg er det vannbåren varme med radiator og luft til vann varmepumpe. Belysningen har lav energibruk og styres i forhold til tilstedeværelse. Bygge fremstår som åpent og lyst med mulighet for kreativitet.

Kommunen har fått støtte fra Enova til Passivhus bygg.

Den nye skolen er knyttet til eksisterende bygning med gangbroer.

 

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE