Sandviksboder 77 AB

Oppstart prosjektering: 2011/2012?
Ferdigstillelse: sommer 2013

Størrelse: ca m²

Byggherre: Rolf Olsen AS
Leietaker: Marine Harvest
Total Entreprenør bygg: Vestafjell

Sandviksboder 77 AB

Sandviksboder 77 AB sin beliggenhet og bygget som en kopi av et tidligere sjøhus som
sto på samme tomten. Vannboren varme i bygget, med borhull og varmepumpe som energikilde. Brannsikring er utført med tåkeanlegg

Tevas leveranse består av:

  • Total Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Sprinkleranlegg/tåkeanlegg
  • Energibrønner til varmenpumpe/frikjøling
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE