SATS Apeltun

Oppstart prosjektering: juni 2011
Ferdigstillelse: okt 2012

Størrelse: ca 2.500 m²

Leietaker: SATS Apeltun
Total Entreprenør: Walde Entreprenør AS

SATS Apeltun

Prosjektets utfordring lå i oppnåelse av gode termiske forhold i areala med stor personbelastning i SATS sine treningsareal.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Kuldeanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE