Siemens Subsea Production – Utvidelse Ternetangen

Oppstart prosjektering: høst 2014
Ferdigstillelse: des 2014

Størrelse: 1.660 m² BRA

Byggherre: Zurhaar & Rubb AS
Leietaker: Siemens Subsea Production

Utvidelse Ternetangen

Tevas var med å bygge produksjonslokale på nabotomten på Ternetangen for noen år siden, og har ansvar for de tekniske fagene på ombygging av lagerhall til produksjonslokaler.

Lagerlokalene oppgraderes med nye ventilasjonsanlegg, vannbåren varme med varmepumpe og belysning tilrettelagt for produksjon

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg med VA
  • Varmeanlegg, vannbåren med varmepumpe
  • Sprinkleranlegg
  • Kuldeanlegg for luftbehandling
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE