Skansedamme parkeringsanlegg

Oppstart prosjektering: våren 2014
Ferdigstillelse: august 2015

Størrelse: 2.304 m² BRA (193 parkerinsplasser)

Byggherre: Bergen kommune
Leietaker: Bergen kommune
Total Entreprenør: Veidekke AS

Tevas har hatt det overordnende ansvaret for tekniske fag

Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig økning i mengde biler parkert på gateplan i området rundt Skansedammen. De parkerte bilene reduserer fremkommelighet for utrykningskjøretøy, bossbiler, brøytemannskap og varetransport. I forbindelse med prosjektet ble det kjørt bort om lag 10.000 kubikkmeter masse for å etablere det underjordisk parkeringsanlegg under Skansedammen.

Foruten parkeringsanlegg er det også etablert nytt oppgradert parkanlegg rundt Skansedammen. Taket på parkeringsanlegget er blitt den Skansedammen, og denne er tilbakeført med de samme steinene som før rundt. Dammen er ca. 20 cm dyp, og er utstyrt med en fontene i midten. Vannet i dammen kjøres igjennom et renseanlegg slik at vannspeilet til enhver tid blir både klart og rent.

Tevas har hatt ansvar for de tekniske anleggene, og har levert anlegg for rensing av vann til nye Skansedammen. I tillegg har vi levere VA og sanitær anlegg til parkeringsanlegg samt ventilasjon og sprinkler inkl prosjektering.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg med VA
  • Sprinkleranlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE