Rehabilitering av bygget på Florida – St. Pauls Gymnas

Oppstart samspillsarbeidet: våren2012
Oppstart prosjektering: våren 2013
Ferdigstillelse: sommer 2014

Størrelse: Rehabiliteringsprosjekt på 4000 m² BRA, og som har plass til 270 elever.

Byggherre: St. Paul Menighet
Leietaker: ST. Paul Gymnas
Total Entreprenør: Skanska

Rehabilitering – St. Pauls Gymnas

St. Paul Gymnas er et rehabiliterinsprosjekt. Bygget på Florida er fra 1937, og ble opprinnelig tegnet som Sykehuset Florida av arkitekt Ole Landmark. Siden 1984 har Bergen kommunen brukt Florida som sykehjem.

Tevas har i samspill med Skanska, byggherre, arkitekt og rådgiver utviklet prosjektet. Bygget er blitt totalrenovert og oppgradert for å tilfredsstille kravene til privat videregående skole.

Elevene ved St. Paul Gymnas startet høsten 2014 i nytt moderne skolelokale, og blir landets første katolske videregående skole.

Ønske om å bevare arkitekt Ole Landmark sitt uttrykk har gitt utfordringer med tanke på utforming og løsninger, men samspille mellom Totalentreprenør og tekniske entreprenør
har gitt gode funksjonelle løsninger.

Tevas leveranse består av:

  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbårent
  • Sprinkleranlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Spesialavtrekk
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD-anlegg
  • Prosjektering RIV og RIE