Tertnes VGS med nytt VVS-anlegg

Oppstart prosjektering: 2008
Ferdigstillelse: 2009

Størrelse: ca 2000 m² BRA

Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
Leietaker: Tertnes videregående skole
General Entreprenør: Tevas

 Nytt VVS-anlegg i gammel skolefløy på Tertnes VGS

Generalentreprise for utskifting av ventilasjonsanlegg med tilhørende byggetekniske hjelpearbeider.

Gjennomføringen stilte store krav til sikkerhet for ansatte og elever da deler av skolen var
i bruk under utførelsen med strenge krav til støy og hensyn til skoledrift.

Det ble etablert nye tekniske rom på loft og nye sjakter med mye kjerneboring for tekniske føringer.

Utførelsen ble utført fasevis der alle arbeider innenfor hver fase ble ferdigstilt fra A til Å.

Tevas leveranse består av:

  • Byggeteknisk entreprise
  • Teknisk entreprise
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg, vannbåren
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Sterkstrømsanlegg
  • Svakstrømsanlegg
  • SD anlegg