Besparelse ved riktig lysbruk

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Hvor mye kan en spare på riktig lysbruk? Spørsmålet dukket opp i forkant av Tevas sitt første frokostseminar med tema belysning. Da vi skulle velge belysning i våre nye lokaler var vi opptatt av å finne løsninger som kan benyttes i andre nye eller rehabiliterte kontorbygg. Etter hvert som byggene våre benytter mindre og mindre energi øker fokuset på energibruk til belysning.

I våre lokaler på Midthun har vi fått installert armaturer i kontorene som styres med tanke på tilstedeværelse og lysstyrke (lux). I møterom har vi nye innfelte armaturer med dali styring. Disse armaturene kan styres i fire ulike senarioer som vi har bestem, og skrur seg av automatisk når det ikke er noen tilstede i rommet. Armaturene i møterommene er innfelt i himling med transparent microprismatisk som sprer lyset på en effektiv måte uten tap av ytelse. Armaturen gir samtidig blendingsfritt lys. I korridoren er det installert led spotlys som også styres av tilstedeværelse. Vi sparer energi tilsvarende ca 1/3 av hva vi ville brukt dersom belysningen kun var styrt med av/på bryter. Dersom vi sammenligner energibruken i våre lokaler med energibruken med “gammel” armatur og av/på bryter så er energibesparelsen på nærmere 80 %.

Har du planer om å skifte ut eksisterende belysningsanlegg så anbefaler vi at det gjøres en grundig undersøkelse av hvilke armaturer og styring som bør brukes. Utskifting bør gjøres i samarbeid med brukerne av bygget da disse kan oppleve at ny belysning leverer mindre lys enn de er vant med. Dette skyldes i hovedsak at eksisterende belysning leverer for mye lys i forhold til krav. Ved dimensjonering av nytt anlegg så gjøres dette i stor grad etter Lux-tabell utgitt av Norsk Lyskultur, og leverandører eller belysningsrådgiver vil prosjektere anlegget.

Ønsker du å se hvordan et nytt belysningsanlegg kan utformes er du hjertelig velkommen innom våre lokaler, eventuelt delta på et av våre frokostseminarer.

 

http://www.luxo.no/product/modul-micro-270.aspx?tab=Articles