Tevas er KolibriPartnere

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Tevas har i flere år vært KolibriPartne, og støttet arbeidet til Children At Risk Foundation i Brasil. I høst ble Gregory John Smith er utnevnt til ridder av 1. klasse under den Kongelige Norske Fortjenesteorden for sitt arbeid med gatebarn i Brasil.

Gregory John Smith solgte i 1992 solgte alt han eide og reiste til Brasil. I år 2002 ble gatebarn arbeidet utvidet til også å omfatte forebygging. Kunst og kultur er verktøyet og preger alle deler av virksomheten.

Kolibri Brasil har i dag fire aktivitets- og kultursentre. Barna og ungdommene må forplikte seg til å følge undervisning i vanlig offentlig skole, så er de på sentrene når de ikke er på skolen. De bygger opp kunnskap, selvtillit og tro på egne krefter. Det er stort fokus på det sosiale fellesskapet. Det er i dag i underkant av 2000 barn og unge i aktivitet og omsorg ved sentrene.

Du kan lese mer om Kolibri historien her