Fantoft Rehab

Fantoft Rehab A-B blokk nærmer seg ferdigstillelse.

Fantoft Rehab Langblokk oppstart i Juni 2019