Bossug – Avfall, endelig på agendaen!

I dag er moderne infrastruktur som fiber og kabel like naturlig som vei, vann og kloakk. Ett område har omtrent stått på stedet hvil. Vi kjører fremdeles vår bossbiler rundt for tømming på samme måte som vi på 50 tallet kjørte rundt for å tømme kagger.

I over 40 år har bossugteknologien vært i bruk i verden, og etter 10 år i Norge har endelig kommuner, utbyggere og innbyggere fått øynene opp for at også avfall kan gå i rør under bakken. I dag finnes det over 100 bussuganlegg i Bergen som tømmes ukentlig, over 300 tanker og containere blir tømt ved hjelp av sugebil eller skifte av container, uten at renovatører må utføre fysisk arbeid. 100 borettslag og sameier har blitt kvitt avfallsbeholdere og containere, sammen med masse arbeid for vaktmester, forsøpling, brannfare og skadedyr.

Et bossuganlegg fungerer som en stor sentralstøvsuger, og brukere kaster sitt avfall i tildelte nedkast. Bergen Kommune har bestemt at rørnett skal bygges ut i sentrumskjernen. Prosjektet skal gjennomføres i de neste 25 år og vil gi alle beboere i sentrumskjernen automatisk bossuganlegg. Det blir også tilrettelagt for løsninger til næringsbygg og næring i sentrum, da med Bossug AS som naturlig leverandør av tilkoblingsutstyr for det enkelte hus

For borettslag som i dag bygges eller renoveres er det bossuganlegg som gjelder. For områdeutbyggere er bossug en helt naturlig del av infrastrukturen. Store områder som Damsgårdsundet, Statoilbygget Marineholmen og DNB Nor bygget installerer Bossug som skal håndtere avfall og kildesortering.

En investering i bossuganlegg er en investering for fremtiden. Investeringen må skrives ned på lik linje som annen infrastruktur og legges for å være der i alle år. Det viktigste når det kommer til bossug er at det planlegges tidlig. Bossug må komme inn i en tidlig fase av prosjektet og lage forprosjekt for utbygger.