En ny stein bygges i kompetansehuset Tevas

For noen måneder siden sendte Tevas ut sitt første
nyhetsbrev, som vi håper du fant nyttig. Vedlagt
nyhetsbrev er et skritt videre i arbeidet med å øke
vår kompetanse.

Noen av dere har allerede møtt vår sist ankomne
kollega og andre vil møte han i tiden fremover.
Kim Kildedal-Johannessen er ansatt som vår
Salgs-/Markedssjef, han vil i tiden fremover
arbeide med markedsføring og kundekontakt.
Ta gjerne kontakt med Kim om du ønsker
samarbeid og info om Tevas.

I dette nyhetsbrevet har vi invitert en ekstern virksomhet
til å bidra med stoff til nyhetsbrevet, og vi takker herved
for bistanden fra Senior kraftanalytiker John Brottemsmo
(Bergen Energi as). Også i fremtidige nyhetsbrev vil vi
engasjere eksterne virksomheter, og håper disse bidragene
sammen med våre egne kan bidra til et kollektivt
kompetanseløft. Vårt mål som nevnt tidligere å sende
ut 3-4 nyhetsbrev i løpet av året. Temaene vil være
knyttet til de tekniske fagene samt ta hensyn til
aktualitet og årstid.