Fra glødepære til LED belysning

En LED (Light Emitting Diode) er en diode. Forskjellen fra en vanlig pære er at det i en tradisjonell pære er en metalltråd som varmes opp og begynner å gløde (gir lys) når strøm tilføres. Mesteparten av energien går med på å gjøre pæra varm. I en LED ligger det en liten chip i en liten reflektor, mellom to elektriske punkter. Denne chipen begynner å lyse når strøm slås på. En svært liten del av energien forsvinner i varme, og en LED begynner å lyse mye raskere enn en pære. Lysdiodeer er små elektroniske halvlederchips, som i seg selv sender ut lys når det går strøm igjennom dem. Det er et annet prinsipp enn andre typer lyskilder hvor lyset kommer fra f.eks. en glødetråd eller fra gass under trykk. Lysdioder finnes i en rekke farger i tillegg til hvit. v

Akkuratt som for lyskilder så vil ulike armatur være mer eller mindre effektive. Hvor effektiv armaturen er angis i forholdet mellom mengde lys fra lyskilden kontra mengde lys fra armaturen.

Mange tradisjonelle lyskilder som glødepærer og lysrør sender ut lys i alle retninger, og for å lede lyset dit man ønsker benytter man reflektor i armaturer, som kan gi tap. De fleste lysdiodene sender lyset rett fram, og behovet for reflektor er mindre.

Det største fordelen for lysdiodene er størrelsen, en lysdiode tar liten plass. For å oppnå samme lysutsendelse som ordinære lysrør må flere lysdioder settes sammen.

I tillegg vil LED lys være miljøvennlig og energieffektiv smat at det ikke inneholder miljøskadelige stoffer. Levetiden på LED pærene er også lang, noe som kompenserer for kostnadene.

Vanlige lyspærer (glødepære) sies å skulle vare i opptil 2 500 timer. Det er det svært skjelden at de gjør. De fleste varer i mindre enn 1 000 timer. Reglen her er at jo billigere pæra er jo kortere levetid har den. LED pære/lampe har en levetid på ca 50 000 timer. En LED pære varer da like lenge som 50 vanlige pærer. I tillegg tåler LED lamper bedre rystelser enn både glødelamper og sparelamper/lysrør. Sparepærer/lys kan vare i mange timer hvis en behandler dem pent. Rystelser vil f.eks redusere levetiden betraktelig. I beste fall varer de i ca 10 000 timer, det vil si bare en femtepart av en LED pære.

LED lys regnestykke

Forutsetninger for regnestykkene under:
Strømpris: 50 øre/kWh + nettleie på 40 øre/kWh = 90 øre/kWh
Levetiden til en LED pære: 50 000 timer.
Levetid til halogenpære: 2 500 timer
En LED spotpære på 3 W
Pris: 199 kr + strømforbruk (3 W * 50 000 timer * 90 øre/kWh = 135 kr) = 334 kr
Vanlig 20W halogenspot av god kvalitet
Pris: 20 kr * 20 stk + strømforbruk (20 W * 50 000 timer * 90 øre/kWh = 900 kr) = 1 300kr
Du vil altså spare nesten 1 000 kr pr LED pære/lys du bruker i forhold til halogen spotpærer
Dersom bygget har fra 25 til 50 pære, og en går over fra glødelamper til LED lys vil besparelsen være fra 25 000 til 50 000 kr.

 

LED har gitt en hel ny måte å tenke på når det gjelder belysning – et skifte fra ‘lyspærekulturen’ til ‘digitalt lys’. Belysning er ikke lenger et skjørt, stasjonært tillegg; det er en integrert del av selve designet. Det er 4-5 innovative leverandører og flere som kopierer. Med sin kompakthet åpnes det mulighet for små armature, og utviklingen av nye belysningsløsninger er i full gang, og mye vil skje i løpet av de neste månedene. Utfasing av glødepæren føre også til fortgang i dette arbeidet.

Tidsplan for utfasingen av glødepærer

Australia har gått foran og innført forbud mot glødelamper fra og med 2010. Canada har innført forbud fra og med 2013. Det er LED lys som kommer til å overta som vår viktigste lyskilde. EU har lagt opp til følgende tidsplan for utfasingen av glødepærer. Regelverket er vedtatt av EU, men saken har ikke kommet til EØS-komiteen ennå og er dermed ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen vil ikke være gjeldende for Norge før den har blitt en del av EØS-avtalen. EU har vedtatt en utfasingen som skal skje over 6 trinn frem til 2016, og inkluderer både energieffektivitets- og funksjonskrav til lyspærene. Det starter med at det fra 1. september 2009 ble forbud mot alle matte glødepærer. Klare glødepærer fases gradvis ut og det blir stilt skjerpede krav til halogenpærer, lavenergipærer og LED-pærer.

Følgende plan gjelder for EU landene:

  • 1. september 2009 Forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100W
  • 1. september 2010 Forbud mot glødepærer på 75 W
  • 1. september 2011 Forbud mot glødepærer på 60 W
  • 1. september 2012 Forbud mot alle glødepærer
  • 1. september 2013 Skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer
  • 1. september 2016 Skjerpede krav til blant annet halogenpærer

 

Det er gjort noen unntak for spesialpærer med spesielle bruksområder og spesielle sokler.