Nye isolasjonsmaterialer

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

 Krav til U-verdi, det vil si hvor god en konstruksjon er til å stå i mot varmegjennomgang (isolere), er blitt strengere. Dette har ført til tykke konstruksjoner. Det forskes derfor på nye isolasjonsmaterialer som kan gi samme eller bedre isolasjonsverdi, men samtidig bli tynnere.

Vakuum, gass, nanoteknologi og gelè er noen av retningene det forskes på. Vakuum er testet ut i en del passivhusboliger. Teoretisk er dette en veldig god isolasjonsmåte, men problemet har vært at går det hull på elementet svekkes vakuumet og isolasjonsevnen.

Et interessant isolasjonsmateriale er produkter laget nanoteknologi. Her har de to ledende isolasjonsleverandørene i Norge satset. Glava satser på Aerogel og Rockwool satser på Aerorock. Dette er superisolerende og stammer fra romforskning. Fordelen med produktet er at det kan produseres som et robust materiale som egner seg i bygg.

Godheten til isolasjonsmaterialet oppgis i lamda verdi, hvor lav verdi er bedre enn høy. Tradisjonell mineralull har en lamdaverdi på 0,33-0,40. De nye gel produktene har lamdaverdi på 0,14-0,19. Utfordringen er at det er dyrt å fremstille, og vil foreløpig være for dyrt å bruke i hele bygget, men bør vurderes i spesielle prosjekt. For eksempel ved utbedringa av kuldebro.