Uavhengig kontroll trer i kraft fra nyttår

Forfatter: Ingunn Gjermundnes

Innføring av uavhengig kontroll har vært utsatt, men fra nyttår trer uavhengig kontrollen i gang. Dette er 2,5 år etter at øvrige regler i Byggesaksforskriften trådte i kraft. Bakgrunn for utsettelsen var at man ønsket å sikre tilstrekkelig antall foretak som kan gjennomføre kontrollen samt sikre en god implementering av det nye regelverket om kontroll. I perioden frem til nå har kommunene hatt hjemmel til å kreve kontroll, og det har vært et fåtall gjennomført.

Målet med uavhengig kontroll er å øke fokus på kvalitet. Dette er tenkt at kontrollen heve kvaliteten på foretakenes arbeid.

Omfanget av kontroll må vurderes ut fra tiltakets vansklighetsgrad/kompleksitet og kost nyttevurderinger for tiltakshaver (utbygger). Større og kompliserte tiltak hvor konsekvensene av feil er store, vil kreve mer omfattende kontroll enn små og enkle tiltak.

Kontrollen må tilpasses entreprisen og fremdriften i prosjektet slik at den i størst mulig grad blir en naturlig del av prosjektet.

 

 

 

For prosjektering skal kontrollen omfatte:

 • Fuktsikring og lufttetting i boliger, og i fritidsboliger med mer enn en boenhet:
  • Tilstrekkelig prosjektering
 • Bygningsfysikk tiltaksklasse 2 og 3:
  • Energieffektivitet
  • Forebygging av kuldebro
  • Yttervegger
  • Tak og terrasser
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem
 • Konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 2:
  • Hovedbæresystemet (lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper)
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem
 • Geoteknikk tiltaksklasse 2 og 3:
  • Geoteknisk kartlegging
  • Pålitelighetskarlegging
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem
 • Brannsikkerhet tiltaksklasse 2 og 3:
  • Brannsikkerhetsstrategi/konsept
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem

For utførelse (bygging) skal kontrollen omfatte:

 • Fuktsikring og lufttetting i boliger, og i fritidsboliger med mer enn en boenhet:
  • Inspeksjon av våtrom
  • Tetthetsmålinger
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem
 • Bygningsfysikk tiltaksklasse 2 og 3:
  • Byggfukt
  • Lufttetthet
  • Ventilasjon
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem
 • Konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 2:
  • Hovedbæresystemet
  • Materialegenskaper
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem
 • Geoteknikk tiltaksklasse 2 og 3:
  • Prosjektering representativ for forholdene på byggeplass
  • Rapportering iht geoteknisk kategori
  • Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem

I tillegg til punktene over så skal det gjennomføres uavhengig kontroll hvis kommunen krever dette etter en konkret vurdering.

Du finner veiledning for uavhengig kontroll her.

Du finner kravene i Byggesaksforskriftene med veiledning her.